TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH / HUYNH ĐOÀN (page 10)

HUYNH ĐOÀN

Linh Địa La Vang

Năm 1798, các tín hữu tụ họp đọc kinh dưới gốc cây đa, thấy một Bà đẹp mặc áo choàng, tay bồng Chúa Hài Ðồng. Bà ủi an và dạy họ ngắt lá nấu nước uống để chữa bệnh. Bà hứa: "Từ nay về sau, bất cứ ai đến khẩn cầu Mẹ tại nơi đây sẽ được Mẹ ban ơn phù trợ."

Đọc thêm

Giáo xứ Cao Xá

Trong số các chủ chăn giáo xứ có cha Alonsô Phê, thánh Hermosilla Liêm và Sampedro Xuyên, đức cha Jimeno Lâm. quý cha Khoan, Hưng, Tuần, Tự, Sâm, Thụy, Dụ và Thông ... Cao Xá có hơn 200 vị tử đạo, trong đó có thánh Giuse Trần Văn Tuân OP  và 95 vị Hiền phúc.

Đọc thêm

Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương

Năm 1907, đền các chân phước Hải Dương được xây dựng trên mảnh đất thấm máu đào các ngài. Thánh đường mới được xây dựng năm 1927. Năm 1967, đền thánh bị bom hư hại nặng. Tòa giám mục Hải Phòng đang tiến hành xây dựng thánh đường mới.

Đọc thêm

Giáo xứ Bồ Ngọc và Đền Bái

Họ Kẻ Bái có ba vị thánh tử đạo Augustinô Nguyễn Văn Mới, Tôma Nguyễn Văn Đệ, Stêphanô Nguyễn Văn Vinh. Năm 2007, đức cha Nguyễn Văn Sang nâng lên thành Đền Các thánh Tử Đạo Việt Nam.

Đọc thêm

Tu xá Vinhsơn Cát Đàm

Tu xá thánh Vinhsơn Cát Đàm xây dựng năm 1938 là trụ sở cha Chính Dòng. Sau 1954, trở thành tiểu chủng viện Thái Bình, rồi thành nhà thờ xứ Cát Đàm cho đến khi bị trưng thu năm 1969. Ngày 24-10-2009 tu xá Vinh Sơn được tái lập.

Đọc thêm

Vương cung thánh đường Phú Nhai

Giáo xứ Phú Nhai đóng góp SÁU trong số 117 thánh tử vì đạo Việt Nam, đó là bốn linh mục dòng Đa Minh : Phạm Hiếu Liêm, Đinh Viết Dụ, Đỗ Yến, và Đinh Đức Mậu, hai giáo dân Đaminh Đạt và Giuse Tuấn.

Đọc thêm

Đền Tam Thánh Quần Cống

Giáo xứ Quần Cống – Đền Tam Thánh Quần Cống là một xứ đạo lâu đời thuộc tổng Trà Lũ, đã đón nhận Tin mừng từ năm 1533 với giáo sĩ I-ni-khu, và là một giáo xứ lớn với nhiều giáo xứ con và nhiều giáo họ. Theo tương truyền …

Đọc thêm

Đền thánh Quần Phương

Giáo xứ Quần Phương có nhiều vị tử đạo, trong đó có thánh Ngô Duy Hiển OP và thánh Vũ Văn Duệ. Tại đây, đức cha Minh OP, thầy Chiểu và cha Hạnh OP phục vụ và bị giao nộp; hai đức cha Xuyên OP và Vinh OP từng dừng chân.

Đọc thêm