TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH / HUYNH ĐOÀN (page 12)

HUYNH ĐOÀN

Bản Kinh Nguyện Dòng Ba Xưa

Trước đây huynh đoàn Đa Minh sử dụng bản "Nguyện Giờ Dòng Ba" sau. Được đánh máy lại từ bản viết tay của thân phụ Anh Trưởng BPV Cần Thơ. Mỗi ngày Huynh đoàn nguyện bảy giờ, với phần suy gẫm và lời nguyện.

Đọc thêm