TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH / HUYNH ĐOÀN (page 12)

HUYNH ĐOÀN

Tìm Hiểu Về Huynh Đoàn Đa Minh

Trích từ tài liệu "Được sai đi loan báo tin mừng", một số nội dung đáng nhớ về Dòng và Huynh đoàn với ba đề mục : + Dòng Đa Minh trên quê hương Việt Nam, + Huynh đoàn Đa Minh + và dấu ấn đức tin, mẫu gương các thánh tử đạo thuộc Gia đình ĐMVN.

Đọc thêm