TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH / HUYNH ĐOÀN (page 3)

HUYNH ĐOÀN

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh – Giáo Phận Xuân Lộc: Lễ Tổng Kết Năm Phục Vụ 2016-2017

Vào lúc 8h00 sáng ngày 16/1/2018, đông đảo các anh chị gồm Ban phục vụ 14 Liên huynh, quý anh chị Đoàn trưởng, Đoàn phó các Huynh đoàn trong Giáo phận và những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập, sinh hoạt năm vừa qua đã về nhà nguyện đền thánh Martin để tham dự lễ tổng kết năm phục vụ 2016 -2017.

Đọc thêm

Khánh thành tu xá Lu-y Bê-tran, Kontum

Ngày 22/12/2017, để ghi nhớ ngày dòng Đa Minh được thành lập, anh em Đa Minh Kontum đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành và làm phép Tu Xá với thánh hiệu Lu-y Bê-tran, một vị thánh Dòng rất nhiệt tình rao giảng Tin Mừng cho thổ dân Nam Mỹ.

Đọc thêm