TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH / LỊCH SỬ (page 5)

LỊCH SỬ

Tìm Hiểu Về Huynh Đoàn Đa Minh

Trích từ tài liệu "Được sai đi loan báo tin mừng", một số nội dung đáng nhớ về Dòng và Huynh đoàn với ba đề mục : + Dòng Đa Minh trên quê hương Việt Nam, + Huynh đoàn Đa Minh + và dấu ấn đức tin, mẫu gương các thánh tử đạo thuộc Gia đình ĐMVN.

Đọc thêm

Tại Sao Gọi Là Dòng Ba ?

Bài viết giúp chúng ta hiểu về nguồn gốc chữ Dòng Ba : Có một thời giáo hội được chia thành ba "hàng ngũ" giáo sĩ, đan sĩ và giáo dân. Hiện nay, giáo luật 1983 cho phép tất cả các Dòng Tu đều có quyền kết nạp các giáo dân muốn tham gia vào linh đạo của mình.

Đọc thêm