TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH (page 10)

GIA ĐÌNH ĐA MINH

Mừng kính : Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo

Chọn Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm bổn mạng, là tự nguyện và xin Mẹ giúp sức để biết phát huy truyền thống của cha anh : Gắn bó với Chúa Cứu Thế, sống trọn vẹn cho chân lý, và làm cho dòng máu tử đạo trổ sinh hoa trái.

Đọc thêm