TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH (page 10)

GIA ĐÌNH ĐA MINH

Giới thiệu tổng quát Huynh đoàn Đa Minh (2/8)

Huynh đoàn Giáo dân Ða Minh là một hiệp hội được xác định theo Giáo Luật điều 303. Họ là những giáo dân khát khao nên thánh và làm việc tông đồ giữa trần thế, theo tinh thần và đoàn sủng Dòng Ða Minh, được các tu sĩ Dòng hoặc các vị linh hướng thay mặt Dòng hướng dẫn.

Đọc thêm

Bài 37 : Năm giới luật của Hội Thánh

Sứ mạng của Giáo hội là tiếp tục công cuộc cứu thế của Chúa Giêsu. Ngoài nhiệm vụ truyền giảng Tin mừng và Thánh hóa. Giáo hội còn được Chúa Giêsu trao cho nhiệm vụ lãnh đạo để tìm phương thế hữu hiệu giúp người tín hữu đạt tới ơn cứu độ.

Đọc thêm