TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH (page 2)

GIA ĐÌNH ĐA MINH

Sách Sống Mầu Nhiệm Mân Côi

Xin một lần nữa giới thiệu với anh chị em huynh đoàn cuốn “Sống mầu nhiệm Mân Côi” của cha Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP, giúp hướng dẫn suy niệm và cầu nguyện trong tháng Mân Côi.

Đọc thêm