TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH (page 20)

GIA ĐÌNH ĐA MINH

Giới thiệu tổng quát Huynh đoàn Đa Minh (8/8)

Là giáo dân, ta được tháp nhập vào Chúa Kitô làm thành dân Chúa dưới sự lãnh đạo của Giáo Hội, cụ thể là cha xứ thay mặt Ðức giám mục. Thứ đến, ta gia nhập Huynh đoàn để nhờ đoàn sủng và tinh thần Dòng, sống trọn vẹn thiên chức Kitô hữu.

Đọc thêm

Giới thiệu tổng quát Huynh đoàn Đa Minh (6/8)

Huynh đoàn là cộng đoàn cơ bản gồm anh chị em giáo dân Ða Minh ở địa phương. Các Huynh đoàn gần nhau (thường theo giáo hạt) họp thành Liên huynh. Anh chị em đề cửa Ban Phục vụ theo Giáo phận, và BPV Huynh đoàn Tỉnh. Ở các cấp sẽ có các linh mục tu sĩ đặc trách và linh hướng.

Đọc thêm