TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH (page 20)

GIA ĐÌNH ĐA MINH

Sứ điệp Hòa Bình Thế Giới – 1.1.2017

Tất cả chúng ta đều mong muốn hoà bình. Hãy kiến tạo hoà bình từng ngày, khởi từ những cử chỉ và hành động nhỏ bé. Ước chi chúng ta có thể hiến thân cho việc loại trừ bạo lực khỏi tâm hồn, khỏi lời nói và hành động của chúng ta,

Đọc thêm