TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH (page 20)

GIA ĐÌNH ĐA MINH

Vương cung thánh đường Phú Nhai

Giáo xứ Phú Nhai đóng góp SÁU trong số 117 thánh tử vì đạo Việt Nam, đó là bốn linh mục dòng Đa Minh : Phạm Hiếu Liêm, Đinh Viết Dụ, Đỗ Yến, và Đinh Đức Mậu, hai giáo dân Đaminh Đạt và Giuse Tuấn.

Đọc thêm

Đền Tam Thánh Quần Cống

Giáo xứ Quần Cống – Đền Tam Thánh Quần Cống là một xứ đạo lâu đời thuộc tổng Trà Lũ, đã đón nhận Tin mừng từ năm 1533 với giáo sĩ I-ni-khu, và là một giáo xứ lớn với nhiều giáo xứ con và nhiều giáo họ. Theo tương truyền …

Đọc thêm

Đền thánh Quần Phương

Giáo xứ Quần Phương có nhiều vị tử đạo, trong đó có thánh Ngô Duy Hiển OP và thánh Vũ Văn Duệ. Tại đây, đức cha Minh OP, thầy Chiểu và cha Hạnh OP phục vụ và bị giao nộp; hai đức cha Xuyên OP và Vinh OP từng dừng chân.

Đọc thêm

Đền thánh Ninh Cường

Ninh Cường có hai thánh tử đạo là cha Nguyễn Văn Tự và thầy Nguyễn Đình Uyển. Trong số các cha xứ Ninh Cường, có bốn thánh giám mục Delgado Y, Henarez Minh, Sampedro Xuyên,  Valentinô Vinh, và cha Fernandez Hiền.

Đọc thêm