TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH (page 27)

GIA ĐÌNH ĐA MINH

Thánh Đa Minh, con người lữ hành (13/15)

Trên đường đi thánh Đa Minh luôn sống như người đi hành hương. Với cha thánh, đường đi không chỉ là nơi để liên tục cầu nguyện, giảng thuyết, sống đức ái huynh đệ, nhưng còn để sống đời nghèo khó. Vào thời ấy, cũng như ngày nay, tốc độ và sự giàu có liên hệ với nhau.

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, Con người từng trải (10/15)

Khi Thánh Đa Minh nhận được linh hứng thành lập một Dòng gồm những người giảng thuyết, thánh nhân nghĩ ngay đến tính cộng đoàn. Người muốn rằng các anh em sẽ sống chung với nhau, cầu nguyện chung, và đi giảng thuyết chung với nhau. Đàng khác, theo biên niên sử, ta thấy Đa Minh luôn ở giữa anh em. Người không bao giờ ở một mình.

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, Con người tri thức (09/15)

Không phải là Thánh Đa Minh muốn thành lập một Dòng gồm những người trí thức, nhưng Người muốn dành cho hoạt động trí thức một vị trí cao trong Dòng. Bước đi theo Người, các anh em phải nỗ lực trung thành với trực giác này.

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, Con người ký ức (07/15)

Theo như chính Thánh Đa Minh muốn, cử hành phụng vụ long trọng và cộng đoàn phải được kể vào số những bổn phận chính của ơn gọi chúng ta… Cử hành phụng vụ là trung tâm và là trái tim của toàn thể đời sống chúng ta. Sự thống …

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, Con người của Lời (06/15)

Trong mọi lãnh vực hoạt động, trên đường đi với anh em, tại nhà với khách viếng thăm hay với người nhà, với những nhân vật vị vọng, các lãnh chúa hay chức việc, không khi nào thánh nhân thiếu những lời xây dựng ; thánh nhân có nhiều câu …

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, con người cầu nguyện (05/15)

Không bao giờ Thánh Đa Minh đi nghỉ ngơi mà trước đó không dành thời giờ để cầu nguyện, và thường là với những tiếng rên siết, thở dài và nhấn mạnh, đến nỗi nhiều lần gây tiếng động làm anh em thức giấc… Như vậy, thánh nhân dành nhiều …

Đọc thêm