TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH (page 3)

GIA ĐÌNH ĐA MINH

Bản Kinh Nguyện Dòng Ba Xưa

Trước đây huynh đoàn Đa Minh sử dụng bản "Nguyện Giờ Dòng Ba" sau. Được đánh máy lại từ bản viết tay của thân phụ Anh Trưởng BPV Cần Thơ. Mỗi ngày Huynh đoàn nguyện bảy giờ, với phần suy gẫm và lời nguyện.

Đọc thêm

Lời Kinh Cho Dòng và Sứ Vụ

Năm thánh 800 năm Dòng khép lại, Ban Đặc Trách và Ban phục vụ HĐGDĐMVN xin anh chị em tiếp tục đọc kinh năm thánh trong các ngày nguyệt hội, để cầu cho Dòng và cho sứ vụ, chỉ bớt câu : "nay chúng con vui mừng cử hành Năm Thánh của Dòng"

Đọc thêm

Sứ điệp Hòa Bình Thế Giới – 1.1.2017

Tất cả chúng ta đều mong muốn hoà bình. Hãy kiến tạo hoà bình từng ngày, khởi từ những cử chỉ và hành động nhỏ bé. Ước chi chúng ta có thể hiến thân cho việc loại trừ bạo lực khỏi tâm hồn, khỏi lời nói và hành động của chúng ta,

Đọc thêm