TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH (page 31)

GIA ĐÌNH ĐA MINH

Thư tháng 08-2015 : Ôi Niềm Hy Vọng

Trong tháng tám hồng ân này, gia đình Đa Minh có thêm nhiều dấu chỉ để xác tín hơn vào niềm hy vọng : Hầu hết các huynh đoàn đều có thêm các anh chị xin gia nhập và tuyên hứa. Các hội dòng nữ với những lễ khấn trang trọng. Tỉnh dòng có thêm 11 linh mục, 11 thầy khấn trọng, 20 thầy tiên khấn.

Đọc thêm

Kinh nguyện lễ Thánh Phụ Đa Minh (8/8)

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh Chúa một tông đồ nhiệt tâm truyền giảng chân lý là thánh Đa Minh. Xin nhận lời thánh nhân hằng tha thiết chuyển cầu mà ban cho Hội Thánh luôn tiến triển nhờ công đức và lời giảng dạy của người.

Đọc thêm

Clips : Chín Cách Cầu Nguyện Của Thánh Đa Minh

Cuốn sách chín cách cầu nguyện của thánh Đa Minh có lẽ được viết tại Bô-lô-nha trong khoảng năm 1260 đến 1288 do một tác giả vô danh. Tác giả dựa vào nguồn tin từ chị Xê-xi-li-a, và những nhân vật đã có dịp tiếp xúc với vị thánh sáng lập dòng.

Đọc thêm

Chín Cách Cầu Nguyện Của Thánh Đa Minh (2-3)

Thánh Đa Minh : Cách Cầu Nguyện Thứ Hai Thánh Đa Minh thường cầu nguyện bằng cách nằm duỗi dài và úp mặt trên đất. Thánh nhân cảm thấy hối hận, liên tưởng đến và đôi khi thốt lên thành tiếng lời Tin Mừng, người khác có thể nghe được …

Đọc thêm

Chín Cách Cầu Nguyện Của Thánh Đa Minh (1)

Cuốn sách chín cách cầu nguyện của thánh Đa Minh có lẽ được viết tại Bô-lô-nha trong khoảng thời gian từ năm 1260 đến 1288 do một tác giả vô danh. Tác giả này đã nhận được nguồn tin từ chị Xê-xi-li-a, một nữ đan sĩ thuộc đan viện thanh A-nê và những nhân vật khác đã có dịp tiếp xúc với vị thánh sáng lập dòng.

Đọc thêm