TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH (page 35)

GIA ĐÌNH ĐA MINH

Chín Cách Cầu Nguyện Của Thánh Đa Minh (1)

Cuốn sách chín cách cầu nguyện của thánh Đa Minh có lẽ được viết tại Bô-lô-nha trong khoảng thời gian từ năm 1260 đến 1288 do một tác giả vô danh. Tác giả này đã nhận được nguồn tin từ chị Xê-xi-li-a, một nữ đan sĩ thuộc đan viện thanh A-nê và những nhân vật khác đã có dịp tiếp xúc với vị thánh sáng lập dòng.

Đọc thêm