TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH (page 35)

GIA ĐÌNH ĐA MINH

Thánh Đa Minh, Con người từng trải (10/15)

Khi Thánh Đa Minh nhận được linh hứng thành lập một Dòng gồm những người giảng thuyết, thánh nhân nghĩ ngay đến tính cộng đoàn. Người muốn rằng các anh em sẽ sống chung với nhau, cầu nguyện chung, và đi giảng thuyết chung với nhau. Đàng khác, theo biên niên sử, ta thấy Đa Minh luôn ở giữa anh em. Người không bao giờ ở một mình.

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, Con người tri thức (09/15)

Không phải là Thánh Đa Minh muốn thành lập một Dòng gồm những người trí thức, nhưng Người muốn dành cho hoạt động trí thức một vị trí cao trong Dòng. Bước đi theo Người, các anh em phải nỗ lực trung thành với trực giác này.

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, Con người ký ức (07/15)

Theo như chính Thánh Đa Minh muốn, cử hành phụng vụ long trọng và cộng đoàn phải được kể vào số những bổn phận chính của ơn gọi chúng ta… Cử hành phụng vụ là trung tâm và là trái tim của toàn thể đời sống chúng ta. Sự thống …

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, Con người của Lời (06/15)

Trong mọi lãnh vực hoạt động, trên đường đi với anh em, tại nhà với khách viếng thăm hay với người nhà, với những nhân vật vị vọng, các lãnh chúa hay chức việc, không khi nào thánh nhân thiếu những lời xây dựng ; thánh nhân có nhiều câu …

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, con người cầu nguyện (05/15)

Không bao giờ Thánh Đa Minh đi nghỉ ngơi mà trước đó không dành thời giờ để cầu nguyện, và thường là với những tiếng rên siết, thở dài và nhấn mạnh, đến nỗi nhiều lần gây tiếng động làm anh em thức giấc… Như vậy, thánh nhân dành nhiều …

Đọc thêm

Thánh Đa Minh, người của Thiên Chúa (04/15)

Cha Thánh cũng là một người nhìn thấy Thiên Chúa qua việc chiêm niệm. Cha Thánh thường tự ý đi thăm viếng những nơi cầu nguyện và lưu giữ hài cốt các thánh. Người không đi thoáng qua như mây bay, người thường ở lại cầu nguyện tại những nơi …

Đọc thêm