TRANG CHỦ / GIỚI TRẺ / KỸ NĂNG (page 4)

KỸ NĂNG

Lợi ích của trái chanh

Thức ăn hàng ngày đem vào cơ thể một lượng muối. Do đó gan, thận...mồ hôi, nước tiểu... phải làm việc để trung hòa, giải tỏa lượng muối do thức ăn mang vào.

Đọc thêm

Tìm hiểu Bài hát trong sinh hoạt

Gây dựng bầu khí: Nhanh chóng tạo được bầu khí vui tươi. Chuyển tải ý nghĩa: chuyển ý nghĩa chủ đề, bài học giáo dục. Hỗ trợ giảng dạy: phương tiện sư phạm huấn giáo đạt hiệu năng.

Đọc thêm