TRANG CHỦ / GIỚI TRẺ (page 18)

GIỚI TRẺ

Video: Vài nét về Đại Nhạc Hội “Đom Đóm Mầu Nắng” do Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam tổ chức tại Saigòn Performing Arts

“Đom Đóm Màu Nắng” là chương trình Đại Nhạc Hội Hương Ca Học Trò 14 của Hội Sinh Viên Công Giáo. Đây là một chương trình Đại Nhạc Hội quy mô được tổ chức và trình diễn bởi tất cả các bạn sinh viên thuộc nhiều trường Đại Học khác nhau.

Đọc thêm