TRANG CHỦ / GIỚI TRẺ (page 22)

GIỚI TRẺ

Họp mặt giới trẻ Công Giáo Việt Nam tại Pháp

Đề tài của cuộc gặp gỡ lần này là : Tôi là ai ? Cha tuyên úy giới trẻ, Gioan Vũ Minh Sinh, mời cha Jacques de Longeaux, tiến sĩ thần học, cử nhân triết học, chủ tịch khoa thần học trường Bernadins, đến nói chuyện và chia sẻ đề tài : thần học thân xác.

Đọc thêm