TRANG CHỦ / GIỚI TRẺ (page 23)

GIỚI TRẺ

Xin Tin Yêu (Bài hát cử điệu)

Xin Tin Yêu (Bài hát cử điệu) Tác giả: Ngọc Huân Xin tiếp tục giới thiệu với các bạn trẻ Huynh đoàn, Clips cử điệu mẫu do Nhóm linh hoạt viên SV Nông Nghiệp Sài Gòn thực hiện. Bài : Xin Tin Yêu, tác giả : Ngọc Huân https://youtu.be/yQ2ZLCOCe3Y Xin …

Đọc thêm

Tìm hiểu Bài hát trong sinh hoạt

Gây dựng bầu khí: Nhanh chóng tạo được bầu khí vui tươi. Chuyển tải ý nghĩa: chuyển ý nghĩa chủ đề, bài học giáo dục. Hỗ trợ giảng dạy: phương tiện sư phạm huấn giáo đạt hiệu năng.

Đọc thêm