TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA (page 106)

CHIA SẺ LỜI CHÚA

Bảo hiểm Giê-su (16.10.2015)

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta tham gia bảo hiểm mang tên Ngài, một bảo hiểm không chỉ bảo đảm cho thân xác ta, cũng không chỉ giới hạn ở đời này, mà bảo đảm chắc chắn cho hạnh phúc trọn vẹn cả hồn xác, đời này cũng như đời sau.

Đọc thêm