TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA (page 20)

CHIA SẺ LỜI CHÚA

Nếu Ngài muốn (Ngày 11.01.2018 – Thứ Năm Tuần I – Mùa Thường Niên)

Trong cuộc sống, từng ngày đã đến, rồi lại qua đi, đã có biết bao hồng ân mà Chúa trao ban cho chúng ta. Mỗi ngày khi vừa thức dậy, chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã cho chúng ta qua một đêm bình an và lại có thêm những thời gian thuận lợi đang đến để thực hiện một ngày sống tốt đẹp cho chính mình, cũng như đối với mọi người đang sống chung quanh.

Đọc thêm

Sống đời cầu nguyện và yêu thương giúp đỡ mọi người (Ngày 10.01.2018 – Thứ Tư Tuần I – Mùa Thường Niên)

Trong cuộc sống, từng ngày đã đến, rồi lại qua đi, đã có biết bao hồng ân mà Chúa trao ban cho chúng ta. Mỗi ngày khi vừa thức dậy, chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã cho chúng ta qua một đêm bình an và lại có thêm những thời gian thuận lợi đang đến để thực hiện một ngày sống tốt đẹp cho chính mình, cũng như đối với mọi người đang sống chung quanh.

Đọc thêm