TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA (page 20)

CHIA SẺ LỜI CHÚA

Tín thành… (09.05.2017– Thứ Ba tuần IV Mùa Phục Sinh năm A)

Chúa Giê-su ví những ai một khi đã “tín” và nghe theo tiếng chủ chiên là Ngài, thì họ sẽ là chiên trong cùng một đàn do chính Ngài nuôi nấng, chăm sóc, bảo vệ… không một ai có thể làm hại được; và đàn chiên do Ngài chăn dắt sẽ được sự sống đời đời, không hề bị diệt vong.

Đọc thêm