TRANG CHỦ / LỜI CHÚA (page 205)

LỜI CHÚA

Ngày 27.10: Thái độ khi cầu nguyện

flower21Thế nhưng ông dẫm đạp người khác xuống để tôn mình lên: “Con không như người khác… hoặc như tên thu thuế kia.” Chính sự tự mãn này làm cho lời cầu nguyện của ông không được Chúa đoái trông đến.

Đọc thêm

Ngày 25.10: Nhạy bén với các dấu chỉ

flower21Giáo Hội Việt Nam đang đứng trước những thực trạng tác động đến đời sống người Kitô hữu như hố phân cách giàu nghèo, nạn tham nhũng, chủ nghĩa hưởng thụ, tệ nạn xã hội, lối sống ích kỷ, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu quan tâm công ích, 

Đọc thêm

Ngày 20.10: Đức tin trung kiên

flower21Thánh Giacôbê nói: “Hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp gian nan thứ thách trăm chiều. Vì, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gc 1,2-3).

Đọc thêm