TRANG CHỦ / LỜI CHÚA (page 30)

LỜI CHÚA

Điều kiện để được làm môn đệ của Chúa (04.10.2017 – Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên năm A)  

Khi Chúa kêu gọi chúng ta theo Người, là Chúa mở ra trước mắt chúng ta một thế giới mới, vì thế, chúng ta nên cắt đứt với quá khứ. Tuy nhiên đôi khi sự luyến tiếc còn vương vấn, nên lẻn vào và gây sức ép trên chúng ta. Đó là những khó khăn chi phối việc chúng ta theo Chúa.

Đọc thêm