TRANG CHỦ / MULTIMEDIA (page 20)

MULTIMEDIA

Video: 100 năm phép lạ mặt trời múa

Khi chúng ta cử hành kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, chúng ta hãy suy nghĩ về câu hỏi: liệu thế giới hiện đại này còn cần thêm những dấu chỉ nào nữa khi không phải chỉ một dấu hiệu, mà là cơ man những dấu chỉ từ trời như thế đã xảy ra?

Đọc thêm

Video: Thánh lễ Chúa Nhật Thứ 28 Mùa Quanh Năm 15/10/2017 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến.

Đọc thêm

Phim : Phép Lạ Đức Mẹ Fatima

Ba trẻ Lucia, Phanxicô và Giacinta chăn chiên, cừu ở các vùng đồi núi làng Fatima. Năm 1917, Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ từ ngày 13/5. Đặc biệt lần cuối ngày 13/10, nhiều người được chứng kiến hiện tượng Mặt Trời múa.

Đọc thêm