TRANG CHỦ / MULTIMEDIA / PHIM ẢNH

PHIM ẢNH

Video: Câu chuyện phép lạ Fatima

Thế giới Công Giáo đã hướng về đền thánh Đức Mẹ Fatima tại Bồ Đào Nha, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 Đức Mẹ hiện ra tại đây. Dịp này, người ta đã nhắc lại vô số các phép lạ nhận được nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria. Nhiều phép lạ đã được Giáo Hội nhìn nhận tính chất siêu nhiên. Tiêu biểu là một phép lạ xảy ra với bác sĩ Agacio Ribeiro.

Đọc thêm

Tổng hợp Video Đức Thánh Cha tại Fatima từ ngày 12-13.05.2017

1. Đức Thánh Cha đến Bồ Đào Nha - một triệu người đã có mặt tại Fatima; 2. Đức Thánh Cha và hàng trăm ngàn người cầu nguyện trước Đức Mẹ Fatima; 3.  Đức Thánh Cha làm phép nến và chủ sự đêm canh thức lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ; 4. Hàng triệu người dự Lễ Tuyên Thánh hai em nhỏ Phanxicô và Giacinta, 13.05.2017; 5. Bộ phim Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với 3 trẻ mục đồng

Đọc thêm