TRANG CHỦ / MULTIMEDIA / THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Thánh lễ Chúa Nhật 22 Quanh Năm 2/9/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế.

Đọc thêm