TRANG CHỦ / MULTIMEDIA / THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Thánh lễ Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay 4/3/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ.

Đọc thêm