TRANG CHỦ / MULTIMEDIA / THỜI SỰ

THỜI SỰ

Video: Câu chuyện: Vui Ðể Ðợi Chết

Tất cả chúng ta đều quen thuộc với sự bình thường đều đặn của cuộc sống, giờ giấc, công việc, nhiệm vụ, nghỉ ngơi và chúng ta nghĩ rằng cuộc sống sẽ luôn luôn như thế. Nhưng rồi một ngày, Chúa Giêsu sẽ gọi chúng ta “hãy đến!”.

Đọc thêm