TRANG CHỦ / NGHE GIẢNG (page 20)

NGHE GIẢNG

Nghe giảng lễ Đức Mẹ Sầu Bi (2014-2016)

Tin Mừng theo thánh Gioan (19, 25 – 27) Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với …

Đọc thêm

Video giảng lễ Chúa nhật XXIII thường niên năm A (2017)

"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em... "Thầy còn bảo thật anh em : ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."  

Đọc thêm