TRANG CHỦ / NGHE GIẢNG (page 65)

NGHE GIẢNG

Nghe giảng lễ SN thánh Gioan Tẩy Giả (2013)

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

Đọc thêm

Tha thứ: sức mạnh của tình yêu

Đức Giêsu Kitô, trong ba năm ra đi rao giảng Tin Mừng, Ngài đã cho mọi người nhận ra “lòng lân tuất và ơn tha thứ cho kẻ trở lại với Thiên Chúa” là một sự ban cho một cách nhưng không, đúng như những lời Ngài đã giảng dạy rằng, “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ”

Đọc thêm

Thiên Chúa là Chúa của sự sống

Điều đặc biệt là hầu hết chúng ta hy vọng vào sự phục sinh của Đức Giêsu và quyền năng vượt thắng sự chết mà Người đã chứng tỏ cho thấy. Giờ đây, với Đức Giêsu, ta không phải là nạn nhân của cái chết, không bị co rúm lại trước sức mạnh của nó, và cũng không bị phá hủy bởi sự dai dẳng của nó.

Đọc thêm

Thiên Chúa Ba Ngôi: Một Tình Yêu Mầu Nhiệm

Một Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đó chính là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Có người đã nói rằng, “Ba Ngôi Thiên Chúa”, một danh từ thần học, tuy không được chép trong Thánh Kinh nhưng lại là “danh từ” rõ nghĩa nhất để diễn tả về Thiên Chúa trong Kinh Thánh.

Đọc thêm

Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều

Thánh Thần sẽ tiếp tục công trình của Đức Giêsu bằng cách nhắc chúng ta nhớ những điều Đức Kitô đã dạy: đừng ích kỷ một mình, nhưng hãy làm việc và chia sẻ với cộng đoàn; không chỉ chăm chú mỗi mục đích của mình nhưng hãy nhìn ra nhu cầu của tha nhân; bỏ qua thù hận và hãy tha thứ; vượt qua nỗi sợ hãi để thực hiện hành động anh hùng qua việc tự hiến

Đọc thêm

Tình Yêu: dấu hiệu của người Kitô hữu

Cách yêu thương họ cần học đã được Đức Giêsu minh họa qua cử chỉ rửa chân cho họ trước đó. Hôm đó, nhìn những người môn đệ của mình, Ngài đã nói với họ bằng những lời đầy tha thiết, “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Đọc thêm

Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh (2013)

Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói : "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ? Người không còn đây nữa, nhưng đã chỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại."

Đọc thêm