TRANG CHỦ / NGHE GIẢNG (page 70)

NGHE GIẢNG

Nghe giảng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 2009

altKhi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực ; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.

Đọc thêm

Nghe giảng thứ Sáu Tuần Thánh (2011)

Bấy giờ, Đức Giê-su đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kít-rôn. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với các môn đệ đi vào. Giu-đa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó với các môn đệ. Vậy, Giu-đa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pha-ri-sêu

Đọc thêm

Nghe giảng tĩnh tâm giới trưởng thành

Với sự hướng dẫn của cha Phanxicô Đào Trung Hiệu, cộng đoàn đào sâu chủ đề : "Sống Đức Tin Trong Đời"... trong tinh thần hiệp thông với giáo hội, chuẩn bị bước vào Năm Thánh Đức Tin đã được ĐTC Biển Đức XVI công bố, nhân kỷ niệm 50 năm công đồng Vaticanô II.

Đọc thêm