TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 10)

TÀI LIỆU

Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi

Chúng ta không thể kết thúc mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mà không nói đến vấn nạn "Filioque- Và Chúa Con" trong kinh Tin Kính ta đọc hằng tuần. Chính cụm từ này là nguyên nhân chia cắt giáo hội Ðông và Tây từ 1054 cho đến nay.

Đọc thêm

Thánh Đa Minh và Dòng Giảng Thuyết

Khi còn sống ở trần gian, thánh Đa Minh chỉ luôn mong được đối xử như “một người trong anh em”, và khi qua đời, Ngài chỉ mong được chôn cất dưới chân anh em. Theo cá tính riêng, Ngài sống động được mãi trong Giáo hội, không với tư cách một cá nhân nổi bật, nhưng nơi công việc rao giảng Tin Mừng mà Ngài đã để lại qua Dòng Ngài thiết lập.

Đọc thêm