TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 20)

TÀI LIỆU

Hội Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản

 Dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, qua 3 lời khuyên Phúc Âm và qua hoạt động tông đồ “cung cấp lương thực nuôi dưỡng trí tuệ con người” bằng in ấn, để ngành báo chí, xuất bản, được “thanh tẩy và thánh hoá”.

Đọc thêm