TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 20)

TÀI LIỆU

CD giới thiệu Lòng Chúa Thương Xót

Chiều thứ Bảy ngày 11-4-2015, Tông sắc của ĐTC ấn định Năm Thánh Ngoại thường về lòng thương xót của Chúa đã được công bố tại Đền thờ Thánh Phêrô. Năm Thánh này sẽ bắt đầu từ ngày 8-12 năm nay và kết thúc vào ngày 20-11-2016, lễ Chúa Kitô Vua.

Đọc thêm