TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 26)

TÀI LIỆU

NHỮNG THẮC MẮC BÓ TAY!

Có những thắc mắc gửi đến tôi mà đọc xong tôi chỉ biết kêu lên: “Bó tay!” Hạn như: Thưa cha, ông Giu-se bị anh em bán sang Ai-cập có phải là … thánh cả Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Ma-ri-a không? Bó tay! Nếu phải thì ông …

Đọc thêm

SUY NIỆM TÌNH YÊU, ĐAU KHỔ VÀ VINH QUANG

Dường như chúng ta dễ khuyên bảo người khác chịu đau khổ, nhưng Chúa Giêsu thì đã thực sự gánh lấy đau khổ vì chúng ta cách cụ thể nhất. Chúng ta cùng suy niệm mầu nhiệm đau khổ của Chúa Giêsu và noi gương bắt chước Người. Bảy lời …

Đọc thêm

KINH THÁNH CÓ NHỮNG ĐOẠN KHÔNG MẤY LÝ THÚ?

Đúng như vậy! Trong sách Dân Số, chúng ta có thể thấy có nhiều danh sách nhân khẩu đến vô tận, thật chán ngấy! Trong sách Lê-vi cũng vậy, đầy những lề luật cũ kỹ và lạ lùng… Chúng ta không thấy thích thú gì với những bản văn này …

Đọc thêm

Kinh Thánh phản khoa học?

Kinh Thánh phản khoa học? Phải chăng Kinh Thánh phản khoa học và tự mâu thuẫn? Câu hỏi (màu đỏ là do chính người hỏi dùng): Vì dựa vào Thánh Kinh, nên nhiều người cho đến ngày nay vẫn còn cho rằng trái đất, con người mới được tạo dựng cách …

Đọc thêm

Giơ tay lúc đọc kinh Lạy Cha?

Nhiều người nói chúng ta không nên giơ tay trong khi đọc kinh Lạy Cha bởi vì đó không phải là một kinh cộng đoàn nhưng là một kinh dâng lên “Cha chúng con.” Các linh mục địa phương nói rằng vì Vatican không nói rõ về việc này, nên …

Đọc thêm