TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 26)

TÀI LIỆU

Sách suy niệm “Sống Mầu Nhiệm Mân Côi”

BBT xin giới thiệu tập sách suy niệm "Sống mầu nhiệm Mân Côi" của linh mục PX Đào Trung Hiệu OP, để giúp suy niệm và cầu nguyện trong tháng Mân Côi. Sách gồm sáu chủ đề, với 20 mầu nhiệm xếp theo bốn mùa : vui, sáng, thương, mừng.

Đọc thêm

Hành Trang 50 : Lòng yêu mến tích cực

Thánh Ða Minh đã sống với anh chị em một cách đơn sơ chân thành, người hết tình yêu thương mọi người, nhưng không phải là một tình thương ủy mị, xuê xoa những lỗi lầm, bao che, nhân nhượng hoặc nhát đảm khi sửa dạy. Trái lại, tình yêu …

Đọc thêm

Hành Trang 49 : Tinh thần hãm mình

Các tiểu sử thánh Ða Minh kể rằng theo lời bà mẹ Gioanna thuật lại, nhiều khi vào thăm con ban đêm, bà thấy Ða Minh mới lên hai tuổi đã ra khỏi giường nệm để nằm trên tấm ván hoặc trên đất. Ðiều đó có thể làm chúng ta …

Đọc thêm