TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 28)

TÀI LIỆU

Sơ đồ giúp tìm hiểu về Chúa Thánh Thần

1. Chúa Thánh Thần  – Mầu nhiệm Vượt qua 2. Thời kỳ của Chúa Thánh Thần    3. Vai trò của Chúa Thánh Thần 4. Thánh Linh và phụng vụ 5. Epiclesis – Xin Chúa Cha Ban Thánh thần xuống trên lễ vật.   6. Chúa Thánh Thần & Kinh nguyện …

Đọc thêm

Giảng từ “Ngai tòa” nghĩa là gì?

Tôi đã tham dự Thánh Lễ Truyền Dầu năm ngoái. Ở đầu bài giảng, Đức Giám Mục nói rằng ngài đang giảng từ “Ngai tòa” (ex cathedra). Thưa cha, liệu một Giám Mục có thể giảng từ “Ngai tòa” (ex cathedra) không? - W. M., Antigua và Barbuda.

Đọc thêm