TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 28)

TÀI LIỆU

Hành Trang 16 : Học hỏi và chiêm niệm

  Thánh Thomas đã khéo léo tóm lược châm ngôn của Dòng : chiêm niệm và loan truyền cho người khác điều mình chiêm niệm. Tinh thần đó được thánh Ða Minh sống, sống mãnh liệt, và để lại cho Dòng một mẫu gương sáng ngời. Chúng ta thường thấy …

Đọc thêm