TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 31)

TÀI LIỆU

Hành Trang 16 : Học hỏi và chiêm niệm

  Thánh Thomas đã khéo léo tóm lược châm ngôn của Dòng : chiêm niệm và loan truyền cho người khác điều mình chiêm niệm. Tinh thần đó được thánh Ða Minh sống, sống mãnh liệt, và để lại cho Dòng một mẫu gương sáng ngời. Chúng ta thường thấy …

Đọc thêm

Hành Trang 15 : Chân lý cứu độ Anh em

  Vào thời thánh Ða Minh, xã hội Châu Âu đang có những biến chuyển mạnh mẽ, trong đó có việc thiết lập trường học ở các thủ đô lớn. Thánh Ða Minh hiểu được tâm thức thời đại của ngài và hiểu được ơn gọi Chúa muốn mình cũng …

Đọc thêm