TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 4)

TÀI LIỆU

Video: Người Say Yêu Thánh Thể

Ngày 30.12.1905, Đức Thánh Cha Piô X đã tự tay viết lời nguyện: “Domina nostra Sanctissimi Sacramenti, ora pro nobis” (Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con), và đã ban ân xá 300 ngày cho tín hữu nào đọc lời nguyện đó.

Đọc thêm

Audio: Con Biết Con Cần Chúa

Là người ngoại đạo sao lại tin có Chúa ngự trên cao. Ðã tin Chúa ngự trên cao là có đạo rồi. Nếu tin Chúa ngự trên cao mà vẫn ngoại đạo chỉ có nghĩa là có đạo mà không vào đạo thôi.

Đọc thêm

Các phép lành trên sự vật

Các vật dụng hằng ngày của đời sống con người, cũng cần được làm phép để nói lên tâm tình biết ơn đối với Thiên Chúa, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta việc sử dụng các vật dụng đó sao cho hợp ý Chúa.

Đọc thêm