TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 43)

TÀI LIỆU

Thánh Gioan Masias – Thầy Gioan an nghỉ

Vị linh mục giả vờ không hài lòng với câu trả lời đó. Cha vặn: “Con có ý nói là Thiên Chúa muốn con người phải đau khổ hả ? Rằng Thiên Chúa thích thú nhìn con người đau đớn quằn quại sao ?” Gioan lắc đầu: “Không, không! Chúa vô cùng tốt lành và nhân từ. Nhưng đôi khi Người gửi đau khổ tới vì đó là đường duy nhất để làm một số người nào đó trở về với Ngài.”

Đọc thêm

Thánh Gioan Masias – Người bạn cần được giúp đỡ

caunguyenThầy khẽ hỏi: “Ai đó, ai đang ở đấy ?” Lập tức, như tiếng một đạo binh các người sầu khổ van xin, và thầy thấy hình dáng một đám đông người ở trong bóng tối: “Thầy Gioan thầy là bạn của các kẻ nghèo khổ bệnh tật, hãy là bạn của chúng tôi nữa. Hãy làm cho chúng tôi xứng đáng là bạn của Chúa và các Thánh.”

Đọc thêm

Sáu Bậc Sống – Bậc sống trọn lành toàn hảo (P.6)

Tình yêu thể hiện một phép lạ vĩ đại: lôi kéo Thiên Chúa vào linh hồn yêu mến Người và ném linh hồn vào Thiên Chúa, nhờ tình yêu, một tạo vật khốn nạn gặp gỡ Đấng Tạo Hóa mình và kết hợp với Người cách rất thân mật, và hoàn hảo đến nỗi nhờ đó linh hồn được hoàn toàn biến đổi và thần hóa…

Đọc thêm