TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 49)

TÀI LIỆU

Sáu Bậc Sống – Bậc sống trọn lành toàn hảo (P.1)

Có thể nói trí óc phàm nhân chẳng thể hình dung, chẳng thể tưởng tượng được rõ ràng dầu chỉ một hồng ân Thiên Chúa ban cho các linh hồn vươn tới bậc sống này. Ngắm nhìn họ, có thể nói, với phận người ân sủng không thể kiện toàn cao hơn được nữa. Thật ngoài sức tưởng nghĩ của con người.

Đọc thêm

Sáu Bậc Sống – Bậc sống trọn lành bất toàn (P.5)

Tiến lên bậc sống trọn lành sự hiểu biết về chân lý đức tin của linh hồn đã mang đầy ánh sáng thần khí. Lời họ nói, họ giảng giống như những hạt giống nhiệm lạ có thần lực đem gieo vào thửa đất các linh hồn. Nó mau mắn trổ sinh hoa trái, và làm cho thửa đất ấy ngày càng thêm phì nhiêu. 

Đọc thêm

Thánh Gioan Masias – Cuộc hành trình

Gioan rùng mình, sợ hãi. Chàng hoảng hốt kêu “Tôi đang ở đâu vậy ?” Nhưng rồi như có một ánh chớp từ trời dội vào tâm hồn, chàng nhớ ra sự hiện diện của Chúa, và kêu lên : “Lạy Chúa ! Con trông cậy nơi Chúa, con không sợ bất cứ điều gì, sự gì, và ở đâu, miễn là Chúa ngự trong con.”

Đọc thêm

Sáu Bậc Sống – Bậc sống trọn lành bất toàn (P.4)

Khi bước vào đêm tâm thần, nhân đức còn lại trở thành quan trọng nhất lại là đức cậy. Thiên Chúa đưa linh hồn vào đêm thanh luyện này để gia tăng đến tột mức các nhân đức tin và đức mến, đồng thời củng cố đức cậy cách tối đa. Nó đóng vai trò như sợi dây diều gìn giữ cả con diều đang chao đảo trong gió lớn.

Đọc thêm

Sáu Bậc Sống – Bậc sống trọn lành bất toàn (P.3)

Ân sủng ánh sáng thần khí soi cho linh hồn biết rõ về thánh ý Chúa, những gì cần thiết cho đời sống nhân đức của linh hồn hoặc sứ mạng mà linh hồn đã lãnh nhận. Và với nhiệt lực của đời sống trọn lành, khả năng vươn lên vốn có suốt chặng đường nhân đức đã qua, giúp linh hồn đủ sức hoàn tất thánh ý Chúa.

Đọc thêm

Sáu Bậc Sống – Bậc sống trọn lành bất toàn (P.2)

Đối với linh hồn, được hy sinh, được cho đi mới là hạnh phúc. Được phục vụ rồi được lãng quên mới là hồng ân cao quí. Nên cuộc sống họ là một chuỗi dài hy sinh không ngừng nghỉ. Trong đau khổ, trong hy sinh, trong sỉ nhục và bị bỏ rơi, linh hồn nếm hưởng hạnh phúc ngọt ngào trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô. 

Đọc thêm

Sáu Bậc Sống – Bậc sống trọn lành bất toàn (P.1)

Linh hồn đã từng vượt qua muôn vàn thử thách, đi đến tận cùng đau khổ và sỉ nhục. Nhân vị họ bị Thiên Chúa và chính họ tước lột đến trần trụi, tả tơi. Họ trở nên giống Chúa Giê-su như một Giê-su khác. Cuộc sống của những linh hồn ưu tuyển này ở trần gian, là thêm một người con Thiên Chúa đang hiến tế chính mình. 

Đọc thêm