TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 5)

TÀI LIỆU

Chúa Ba Ngôi – phần 3

Trước khi Thiên Chúa dựng nên thụ tạo, Thiên Chúa đã là Tình Yêu. Tình yêu nơi bản thể Thiên Chúa đã sinh ra Ngôi Con, Ngôi Con Thiên Chúa được thông ban trọn vẹn những gì Cha có.

Đọc thêm

Chúa Ba Ngôi – phần 2

Toàn Chân bởi vì không hề có thay đổi, không có lầm lạc, không pha lẫn sự hư ảo, không hệ lụy bất cứ điều gì từ sự chết, sự tối tăm; luôn luôn viên mãn, luôn luôn mới mẻ, luôn luôn tràn đầy, từ nơi Thiên Chúa mà có và luôn luôn thuộc về Người.

Đọc thêm

Chúa Ba Ngôi

Nơi ĐỨC CHÚA, bản thể Tự Hữu siêu nhiên sâu thẳm nhất, sâu thẳm khôn cùng, gồm các bản tính: Thiêng Liêng - Hằng Hữu - Bất Biến - Toàn Năng - Tình Yêu.

Đọc thêm

Chúa Thánh Thần

Chúa Thánh Thần được nhiệm xuất từ tương giao tình ái giữa Ngôi Cha và Ngôi Con, nên đặc tính nơi Ngôi Ba là Xung Động Tương Giao - Quan Phòng - Bảo Trợ - Thánh Hóa - Biến Đổi Nên Tốt Hơn - Biến Đổi Nên Hoàn Thiện - Sự Công Thẳng.

Đọc thêm