TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / TỦ SÁCH (page 10)

TỦ SÁCH

NHỮNG KẺ VÔ LẠI TRONG THÁNH KINH

Mùa Chay là thời gian Thiên Chúa thi ân giáng phúc để tha thứ tội lỗi và cứu độ dân Người. Chúng ta cùng học Kinh Thánh để suy gẫm cuộc đời những nhân vật tạm gọi là “vô lại” trong Kinh Thánh. Biết đâu sứ điệp Kinh Thánh đó …

Đọc thêm

NHỮNG THẮC MẮC BÓ TAY!

Có những thắc mắc gửi đến tôi mà đọc xong tôi chỉ biết kêu lên: “Bó tay!” Hạn như: Thưa cha, ông Giu-se bị anh em bán sang Ai-cập có phải là … thánh cả Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Ma-ri-a không? Bó tay! Nếu phải thì ông …

Đọc thêm

SUY NIỆM TÌNH YÊU, ĐAU KHỔ VÀ VINH QUANG

Dường như chúng ta dễ khuyên bảo người khác chịu đau khổ, nhưng Chúa Giêsu thì đã thực sự gánh lấy đau khổ vì chúng ta cách cụ thể nhất. Chúng ta cùng suy niệm mầu nhiệm đau khổ của Chúa Giêsu và noi gương bắt chước Người. Bảy lời …

Đọc thêm

KINH THÁNH CÓ NHỮNG ĐOẠN KHÔNG MẤY LÝ THÚ?

Đúng như vậy! Trong sách Dân Số, chúng ta có thể thấy có nhiều danh sách nhân khẩu đến vô tận, thật chán ngấy! Trong sách Lê-vi cũng vậy, đầy những lề luật cũ kỹ và lạ lùng… Chúng ta không thấy thích thú gì với những bản văn này …

Đọc thêm

Kinh Thánh phản khoa học?

Kinh Thánh phản khoa học? Phải chăng Kinh Thánh phản khoa học và tự mâu thuẫn? Câu hỏi (màu đỏ là do chính người hỏi dùng): Vì dựa vào Thánh Kinh, nên nhiều người cho đến ngày nay vẫn còn cho rằng trái đất, con người mới được tạo dựng cách …

Đọc thêm