TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / TỦ SÁCH (page 10)

TỦ SÁCH

KINH THÁNH CÓ NHỮNG ĐOẠN KHÔNG MẤY LÝ THÚ?

Đúng như vậy! Trong sách Dân Số, chúng ta có thể thấy có nhiều danh sách nhân khẩu đến vô tận, thật chán ngấy! Trong sách Lê-vi cũng vậy, đầy những lề luật cũ kỹ và lạ lùng… Chúng ta không thấy thích thú gì với những bản văn này …

Đọc thêm

Kinh Thánh phản khoa học?

Kinh Thánh phản khoa học? Phải chăng Kinh Thánh phản khoa học và tự mâu thuẫn? Câu hỏi (màu đỏ là do chính người hỏi dùng): Vì dựa vào Thánh Kinh, nên nhiều người cho đến ngày nay vẫn còn cho rằng trái đất, con người mới được tạo dựng cách …

Đọc thêm