TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / TỦ SÁCH (page 3)

TỦ SÁCH

Kitô hữu Việt Nam, chúng ta được mời nên thánh

Giữa ơn gọi Nên Thánh và thân phận cát bụi con người, chúng ta phải sống và đồng hành với nhau trên đường lữ thứ trần gian. Chúng mình cần phải làm sao để có những mối tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa, với tha nhân và với cuộc đời hầu làm nên vẻ đẹp cuộc đời như các Thánh.

Đọc thêm