TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / TỦ SÁCH (page 4)

TỦ SÁCH

XÔNG HƯƠNG TRONG THÁNH LỄ

Một số bạn trẻ hỏi: xông hương khi nào và xông như thế nào trong thánh lễ? Khi cử hành thánh lễ ở nhiều nơi, vị chủ tế hay thừa tác viên giúp lễ đã thực hiện nghi lễ xông hương khác nhau. Điều đó đã gây ra nhiều thắc mắc cho những người trẻ, thậm chí cho cả các tu sĩ, chủng sinh và linh mục.

Đọc thêm