TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / TỦ SÁCH (page 5)

TỦ SÁCH

Sơ đồ giúp tìm hiểu về Chúa Thánh Thần

1. Chúa Thánh Thần  – Mầu nhiệm Vượt qua 2. Thời kỳ của Chúa Thánh Thần    3. Vai trò của Chúa Thánh Thần 4. Thánh Linh và phụng vụ 5. Epiclesis – Xin Chúa Cha Ban Thánh thần xuống trên lễ vật.   6. Chúa Thánh Thần & Kinh nguyện …

Đọc thêm