TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / TỦ SÁCH (page 5)

TỦ SÁCH

Ai phải cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ và cử hành các giờ nào?

Họ cảm thấy các giờ Kinh khác là tùy chọn, kể cả giờ Kinh Sách, mặc dù họ có thể thừa nhận rằng các giờ kinh ấy "là rất ích lợi về đường thiêng liêng", như đã nêu trong “Văn kiện trình bày và qui định các Giờ Kinh Phụng Vụ”. Tôi xin cha làm sáng tỏ rằng liệu các giờ kinh này là bắt buộc hoặc tùy chọn?

Đọc thêm

Sơ đồ giúp tìm hiểu về Chúa Thánh Thần

1. Chúa Thánh Thần  – Mầu nhiệm Vượt qua 2. Thời kỳ của Chúa Thánh Thần    3. Vai trò của Chúa Thánh Thần 4. Thánh Linh và phụng vụ 5. Epiclesis – Xin Chúa Cha Ban Thánh thần xuống trên lễ vật.   6. Chúa Thánh Thần & Kinh nguyện …

Đọc thêm