TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / CHUYỆN HUYNH ĐOÀN (page 2)

CHUYỆN HUYNH ĐOÀN

Hoa Lòng Dâng Mẹ…

Cha Đặc trách chia sẻ kinh nghiệm hãy bám chặt lấy Mẹ Maria, phú dâng đời mình cho Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con cái của Mẹ. Cốt yếu là mỗi người cần hiểu được ý nghĩa sâu xa và đích thực của việc siêng năng lần Chuỗi Mân Côi, thực hành  lời Mẹ khuyên dạy trong những lần hiện ra ở Fatima; nhưng tất cả đều phải xuất phát từ lòng thành kính.

Đọc thêm