TRANG CHỦ / TÂM TÌNH (page 10)

TÂM TÌNH

Trang thơ: Quên

Ấy đôi lúc quên mình người có đạo / Giữa chợ đời mê mải chuyện hơn thua / Con người sống đâu chỉ cần cơm áo / Biết vậy rồi vẫn sáng nắng chiều mưa

Đọc thêm

Gia đình và ơn gọi Thánh hiến

Chúa nhật IV mùa Phục Sinh, Giáo Hội mời gọi cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Nhân dịp năm đồng hành với các gia đình trẻ, thiết tưởng cần suy tư ít nhiều về gia đình và ơn gọi thánh hiến.

Đọc thêm

Thần Đô Huyền Nhiệm – Mừng Kỷ Niệm Đời Chúa

Nhưng rắn già hoả ngục vẫn gắng công cản ngăn những ân sủng hạnh phúc này. Không thể làm hư hỏng được các thể chế của Giáo hội, nên nó mới dùng những xảo kế quỷ quyệt làm cho các thể chế ấy nên vô ích cho phần đông giáo hữu và còn đảo ngược các thể chế ấy, để họ phải trừng phạt nặng hơn.

Đọc thêm