TRANG CHỦ / TÂM TÌNH (page 2)

TÂM TÌNH

14 chặng Tình Yêu

Tội lỗi của loài người đã xoáy vào trái tim của Đức Kitô, khiến dòng máu trào dâng lên như giòng thác, nhưng nhờ đó mà nhân loại coi như đã chết lại được hồi sinh.

Đọc thêm