TRANG CHỦ / TÂM TÌNH (page 2)

TÂM TÌNH

Cố lên, con làm được mà!

“Có người không dám bước vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào là chân đã gãy” (Turgot). Hãy để những chú ếch con vượt qua cái hố sâu bằng đôi chân của chúng cùng lời cổ vũ: “Cố lên, con làm được mà!”.

Đọc thêm

Ân Nhân Huynh Đoàn

Riêng đối với các đoàn viên khi đến viếng xác, nhìn vào tấm lòng quảng đại của các vị ân nhân sẽ nhắc nhở họ không được hẹp hòi trong việc thi hành sứ vụ, mà phải biết quảng đại cho đi.

Đọc thêm