TRANG CHỦ / TÂM TÌNH (page 3)

TÂM TÌNH

Tôi đã nhận ra

Tôi thật có lỗi với vợ con tôi, mai này đến trước mặt Chúa tôi sẽ phải thưa với Ngài ra sao về trách nhiệm và bổn phận của người chồng người cha.

Đọc thêm

Bờ vai Giêsu

Bờ vai mà bạn có thể dựa vào khi mệt mỏi, bờ vai đem lại cho bạn sự bình yên, bờ vai chữa lành tâm hồn tan nát của bạn.

Đọc thêm