TRANG CHỦ / TÂM TÌNH (page 30)

TÂM TÌNH

Cũng một kiếp người…!!

Tấm Hình Cha Diệp của Một Thầy Chùa tặng cho một anh đạo Phật, gieo cho anh một đức tin rằng Cha rất thương người nghèo, người đau khổ và xui anh chạy đến cùng Cha. Phép mầu!

Đọc thêm

Viếng Bố

Hoàng hôn vương tím nghĩa trang / Con đi viếng bố khăn tang lệ nhòa / Hoa tươi dâng bố nghẹn ngào / Hương thơm con thắp vái chào bố yêu

Đọc thêm