TRANG CHỦ / TÂM TÌNH (page 38)

TÂM TÌNH

Thơ: Con đi tìm Chúa

Hôm nay cất bước lên đường / Hướng lên phía trước, tìm phương sáng ngời / Tìm Người cao cả tuyệt vời / Giêsu: Đấng Thánh, Chúa Trời cao quang

Đọc thêm

Giận Bố…

Con giận Bố, lúc nào con cũng nghĩ Bố là trên hết, Bố là mẫu mực cho con noi theo, nhưng hôm nay con biết Bố nói dối, ở nhà Bố dạy con là phải làm Dấu cùng với cả nhà đọc Kinh Lạy Cha để cám ơn Chúa rồi mới ăn cơm

Đọc thêm