TRANG CHỦ / TÂM TÌNH (page 43)

TÂM TÌNH

HOAN HÔ – ĐẢ ĐẢO

Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta luôn trung thành với lời chúng ta hoan hô "vạn tuế" để trong cuộc sống, chúng ta quyết đem ra thực hành chương trình xây dựng hòa bình và tình thương của Chúa.

Đọc thêm

Thơ: NĂM THƯƠNG

Năm thương thánh giá trên đồi cao / Giêsu hoàn thành ý Chúa Cha / Cho con lòng yêu mến Thánh giá / Đóng đinh tính xác thịt từng ngày.

Đọc thêm

Thơ: BỐN THƯƠNG

Tội lỗi loài người vác trên vai / Mang lên núi Sọ dâng về Cha / Nhục hình có làm đau thể xác / Trong tim giữ đẹp Thánh ý Cha

Đọc thêm