TRANG CHỦ / TÂM TÌNH (page 5)

TÂM TÌNH

Thần Đô Huyền Nhiệm – Tham gia chỉ đạo Giáo Hội

Hỡi con, biết bao nhiêu lần Mẹ đã lấy lòng tôn kính rất sâu xa quỳ đọc kinh Tin Kính. Khi Mẹ đọc đến khoản: sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria Mẹ vừa khiêm nhượng, vừa tri ân sấp mình xuống. Làm như thế, Mẹ chú ý đền bồi những sự bất kính người ta sẽ tỏ ra sau này khi đọc những lời rất đáng kính ấy.

Đọc thêm

Chối Chúa

Từ nay, nếu có ai nói: “Phê-rô chối Chúa” thì họ phải chắn chắn rằng: họ đã yêu mến Chúa nhiều hơn Phê-rô đã yêu.

Đọc thêm

Lễ Tro 2018

Chịu tro nhắc nhớ mảnh hồn say / Một kiếp nhân gian lắm đọa đày, / Hiện hữu dưới trời trong khoảnh khắc / Phù phiếm đong đầy đóa môi cay.  

Đọc thêm