TRANG CHỦ / TÂM TÌNH (page 5)

TÂM TÌNH

Việc bác ái, đôi điều suy nghĩ       

Thật đáng buồn khi tôi có thể hy sinh thời gian, sức khỏe, tiền bạc vượt mấy trăm cây số để đi làm bác ái nhưng đối với gia đình mình, tôi hành xử như thể họ là người dưng, không nói được với nhau những lời yêu thương, không chăm sóc bố mẹ tử tế

Đọc thêm