TRANG CHỦ / TÂM TÌNH (page 5)

TÂM TÌNH

Người Con thất lạc

Ăn không ngon ngủ không yên, sáng sớm ngày thứ ba, hai vợ chồng ngồi tâm sự, Giuse chợt có sáng kiến: Em ơi! hay là mình trở lại Đền Thánh hỏi các Thầy ở đấy xem sao, nhất trí mình phải đi liền ngay thôi. Thế là hai vợ chồng lại khăn gói lên đường.

Đọc thêm