TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / TRANG THƠ (page 28)

TRANG THƠ

Thơ: Nhớ

Nhớ đòn bánh tét thơm ngon / Nhớ con sông nhỏ Sài Gòn về quê / Nhớ mẹ sớm tối tỉ tê: / “ Nhớ Lời Chúa dạy chớ mê sự đời”.

Đọc thêm

Thơ: Con đi tìm Chúa

Hôm nay cất bước lên đường / Hướng lên phía trước, tìm phương sáng ngời / Tìm Người cao cả tuyệt vời / Giêsu: Đấng Thánh, Chúa Trời cao quang

Đọc thêm