TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / TRANG THƠ (page 4)

TRANG THƠ

Trang thơ: Quên

Ấy đôi lúc quên mình người có đạo / Giữa chợ đời mê mải chuyện hơn thua / Con người sống đâu chỉ cần cơm áo / Biết vậy rồi vẫn sáng nắng chiều mưa

Đọc thêm