TRANG CHỦ / THÁNH DÒNG ĐA MINH / THÁNH DÒNG ĐA MINH THÁNG 12

THÁNH DÒNG ĐA MINH THÁNG 12

Thánh Stêphanô Nguyễn Văn VINH, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Khi bị bắt, anh Nguyễn Văn Vinh mới chỉ là dự tòng chưa được rửa tội. Nhưng với những hiểu biết ít ỏi về đạo, anh đã kiên trì làm chứng cho chân lý. Khi vào tù anh mới gia nhập đạo, rồi thành hội viên dòng ba Đaminh, nhưng anh không thua kém bạn bè về lòng can đảm tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa.

Đọc thêm